Telfon- og videokonsultasjoner

25. mars 2020 Telfon- og videokonsultasjoner

For å tilpasse oss myndighetenes pålegg om stengte helseklinikker som et ledd i strategien for å begrense risikoen for spredningen av korona viruset sars-CoV-2 har vi tilrettelagt i klinikken så vi kan tilby telefon- og videokonsultasjoner.

HVORDAN FUNGERER TELEFON- OG VIDEKONSULTASJONER

Vi erfarer at vi kan utrette en hel del for våre pasienter selv om alt må foregå digitalt. Telefonkonsultasjonene er begrenset til samtale, mens video konsultasjonene gir mulighet for to veis video overføring i tillegg. Vi supplerer konsultasjonene med å sende tilpassede råd og øvelser og spørreskjemaer som vedlegg på e-post.

Ved disse konsultasjonene fungerer opptak av sykehistorien på normalt vis. Deler av undersøkelsen fungerer også som normalt da vi på video kan demonstrere selv og observere deg gjøre bøye og strekke tester og spørre hvordan det oppleves. Vi kan også be deg trykke på utvalgte anatomiske steder der vi mistenker at smerten kommer fra for å se om det er tegn til ømhet i forhold tilsvarende trykk på sammenlignbare steder. Testing av kraft og hudfølelse fungerer også greit, mens testing av reflekser og blodtrykk normalt ikke lar seg gjøre.

Instruksjon av øvelser fungerer greit særlig med videokonsultasjon som gir mulighet for både demonstrasjon og korreksjon. Når du i tillegg får illustrasjon av øvelsene tilsendt på e-post fungerer dette tilnærmet like bra som om du er tilstede på klinikken. Vi kan også vise deg en del behandling du kan gjøre selv i tillegg til øvelser.

ØKONOMI

Myndighetene har nylig besluttet å bidra litt i disse korona tider med å gi henholdsvis 63 og 68 kroner i refusjon fra NAV for henholdsvis telefon- og video konsultasjoner. Vi tilbyr reduserte egenandeler i forhold til våre normale priser fordi vi innser at vi ikke alltid kan få hjulpet deg like bra uten fysisk tilstedeværelse i undersøkelse og behandling. Egenandel på telefonkonsultasjoner er 100,- + 10,- pr minutt utover de første ti minuttene. Egenandel på videokonsultasjoner er 300,- for oppfølgende konsultasjoner og 500,- for førstegangskonsultasjoner/utvidede konsultasjoner.

En del helseforsikringer dekker hele egenandelen også for videokonsultasjoner som en midlertidig ordning. Dette gjelder pr. ultimo mars Vertikal helse, Gjensidige og Tryg via mellomhandleren Nordic Netcare.

BESTILLING OG OPPKOBLING

Telefon- og videokonsultasjoner kan enten bestilles pr telefonen som nå er betjent på hverdager fra 8-12 (33376333) eller på online booking.

For telefonmøte sørger du bare for å være tilgjengelig på telefonen når vi ringer deg til avtalt tid.

Veiledning for oppkobling til video konsultasjon sender vi deg i forkant av konsultasjon slik at du får tid til å sjekke at teknikken fungerer. Virker alt som det skal er det gjort på under 5 minutter.