Priser

 • KIROPRAKTOR
 • $100/ Monthly
  • Oppfølgende konsultasjon 595,-
  • Utvidet konsultasjon 715,-/ 869,-
  • Førstegangsundersøkelse 969,-
  • Trykkbølgebehandling 835,-

 • ANDRE TAKSTER
 • $220/ Monthly
  • Epikrise, erklæringer, sykemelding 215,-
  • Ultralyddiagnostikk 985,-
  • Kinesiotape 50,-
  • Uteblitt time/avbest innenfor 24 timer 495,-

Refusjonsordninger

Helfo

Helfo (helseøkonomiforvaltningen) yter noe stønad via folketrygden når du konsulterer kiropraktor.

Stønaden er (pr 1. januar 2024) 46 kroner per oppfølgende konsultasjon, og  107 kroner ved oppstart av et nytt behandlingsopplegg. HELFOs stønad dekker ca. 7% av det totale honoraret ved Tønsberg Kiropraktorklinikk som har direkte oppgjørsordning med HELFO. Dette medfører at du får refusjonsbeløpet trukket fra før du betaler din netto egenandel ved hver konsultasjon.

Kiropraktorer mottar ikke driftstilskudd fra det offentlige (slik som leger fysioterapeuter og psykologer).

Dersom kiropraktor henviser deg til fysioterapeut, legespesialist, sykehus eller til billeddiagnostisk undersøkelse, får du refusjon som ved henvisning fra lege. Tilsvarende gjelder også ved rekvisisjon av syketransport.

Studenter

Studenter bør undersøke ved sin studentsamskipnad om de har rett til refusjon av utgifter til kiropraktor. Eksempelvis har studentsamskipnaden i Vestfold en refusjonsordning hvor de dekker ca. 50% av oppfølgende behandling.                                    Se her for fler detaljer

Arbeidsgiver

Fler arbeidsgivere dekker hele eller deler av ansattes utgifter til kiropraktor.  Dette er en meget positiv utvikling og fører som oftest til færre/kortere sykemeldinger. Undersøk derfor om din arbeidsgiver kan være villig til å dekke hele/deler av behandling hos kiropraktor.

Reise

Dersom du har lang reiseavstand til nærmeste kiropraktor kan egenandelen til reise dekkes av egenandelstak 1 ordningen. Egenandelen du betaler for selve konsultasjonen, omfattes foreløpig ikke av frikortordningene.

Forsikring

Det er fler helseforsikringer nå som dekker hele eller deler av kostnaden for kiropraktorbehandling, enten man har forsikring privat eller via arbeidsgiver. Klikk her for mer informasjon på vår nettside, «Helseforsikring».

Helseforsikring

«Vi har inngått avtaler med alle  forsikringsselskapene som leverer helseforsikring».

Bruk av helseforsikring er blitt mer vanlig de siste årene.

Det finnes en del helseforsikringer nå som dekker hele eller deler av kiropraktorbehandling, enten man har forsikring privat eller via arbeidsgiver.

Vi fakturer forsikringsselskapene direkte i de aller fleste tilfeller. Det er viktig for oss at jobben blir minst mulig for deg som pasient hos oss.

Undersøk med ditt selskap hvilke helsetjenester din forsikring dekker.