Velkommen til kiropraktoren

Autorisasjon

Alle kiropraktorene på Tønsberg Kiropraktorklinikk har autorisasjon og er fullverdige medlemmer av Norsk Kiropraktorforening. De deltar også i Kiropraktorforeningens etterutdaningsprogram og holder seg godt faglig oppdatert.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin kliniske praksis. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt sikre befolkningens tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

Norske myndigheter legger til grunn for sin godkjenningspraksis at kiropraktorer som får autorisasjon med hjemmel i Helsepersonellovens § 48.3.ledd må ha utdanning etter de standarder som er fastsatt av European Council on Chiropractic Education (ECCE). I tillegg til å ha gjennomført anerkjent utdanning kreves det at  kiropraktorer har gjennomført 12 måneders turnustjeneste for å oppnå autorisasjon.

Primærkontakt

Kiropraktorene er autorisert som primærkontakter med selvstendig behandleransvar på lik linje med leger, tannleger og psykologer. Dette innebærer at du kan komme direkte til dem uten legehenvisning.

Henvisning

Samhandling med andre helseaktører er en viktig del av primærkontaktrollen og tett dialog med fastlegen er nødvendig noen ganger. Kiropraktorene kan henvise til legespesialist dersom du har behov for annen vurdering, eller til fysioterapeut dersom det er behov for videre oppfølgning.

Henvisning til bildediagnostikk

Kiropraktorene kan rekvirere til bildediagnostiske undersøkelser slik som røntgen, MR og CT. Ved Tønsberg Kiropraktorklinikk utfører kiropraktor Øyvind Nilsson diagnostisk ultralyd undersøkelse på bevegelse apparatet.

Trygderefusjon

Alle kiropraktorene ved Tønsberg Kiropraktorklinikk har direkte oppgjør med Helfo slik at alle pasienter får deler av behandlingen dekket av Helfo. Les mer her.

Sykemelding

Kiropraktoren kan sykemelde i inntil 12 uker. Kiropraktoren har kompetanse til å gi forebyggende råd og tilrettelegging på arbeidsplassen slik at du fungerer best mulig  på jobb. God samhandling med din arbeidsgiver og NAV kan bidra til at man kan unngå sykemelding.

Lenker