Medikamentindusert hodepine

16. desember 2018 Medikamentindusert hodepine

Langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste årsaker til kronisk hodepine.

Medikamentindusert hodepine
Langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste årsaker til kronisk hodepine.
Eksempel på dette kan være en spenningshodepine som utløses ved hard fysisk eller psykisk belastning. Smertestillende medikamenter gir kortvarig, men god lindring. Ved lang tids bruk av slike smertedemepende medikamenter kan bivirkningene gi en hodepine som kan være vel så plagsomt som den opprinnelige hodepinen.