Generelt om smerter i låret

16. desember 2018 Generelt om smerter i låret

Smerter i låret kan by på en diagnostisk utfordring. Det kan dreie seg om en ren muskelskade som har oppstått under idrett eller annen aktivitet, men smerter i låret kan også være utstrålende smerter fra en annen del av kroppen.

Hvis det ikke dreier seg om en akutt muskelskade i låret, er det som regel den utstrålende smerten til fremside eller bakside av låret som kiropraktoren vanligvis ser i sin praksis. Dette er smerter som har sin opprinnelse ett sted, men som så stråler ut til et annet sted.

Ryggplager kan gi utstrålende smerte til lår og legg. Dette kan skuldes funksjonelle feil i måten ryggen beveger seg på eller det kan skyldes et skiveprolaps.

Eksempler på problemer som dette vil være et skiveprolaps i søylens nederst del som presser på isjiasnerven og gir utstrålende smerte på baksiden av låret og helt ut i foten.

Et annet eksempel vil være et skiveprolaps høyere opp i korsryggen som kan gi utstrålende smerte til fremsiden av låret.

En hofteslitasje (coxarthrose) kan gi utstrålende smerte til lyske, utside  og freside av lår samt rundt kneet.

Det finnes mange tilstander som gir utstrålende smerte til lår og legg. En kiropraktor har høy kompetanse innen differensialdiagnostikk som er viktig for å kunne skille mellom alle disse tilstandene.