Forskning: Nakkebehandling -Gratis Deltagelse

14. mai 2022 Forskning: Nakkebehandling -Gratis Deltagelse

  1. Hvis du er mellom 18 og 59 år.
  2. Hvis du fikk akutte nakkesmerter som oppstod innenfor de siste 14 dager.
  3. Hvis du ikke har vært til kiropraktorbehandling i løpet av de siste 3 månedene.

______________________________________________________________________________

Hvis du oppfyller disse 3 kriteriene ønsker vi at du ringer

Tønsberg Kiropraktorklinikk 333 76 333 og ber om å få snakke med kiropraktorene Thomas Solberg og Øyvind Nilsson som er ansvarlige for prosjektet på klinikken.

Vi rekrutterer deltakere til et landsomfattende klinisk forskningsprosjekt hvor vi skal undersøke effekten av kiropraktorbehandling og ibuprofen medisin for akutte nakkesmerter.

I samarbeid med Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus rekrutterer vi nå deltakere til et landsomfattende klinisk forskningsprosjekt i 2022 og 2023 hvor vi skal undersøke effekten av kiropraktorbehandling og ibuprofen medisin for akutte nakkesmerter!

Kontakt opplysninger

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt oss eller prosjektkoordinator, kiropraktor og ph.d.-stipendiat Anna Allen-Unhammer, Institutt for helse og samfunn, Universitet i Oslo, telefon 928 70 783 og a.j.allen-unhammer@medisin.uio.no

Ring Tønsberg Kiropraktorklinikk på 33376333  for å høre om du kan være aktuell for deltagelse i prosjektet der all behandling og oppfølging vil foregå på Tønsberg Kiropraktorklinikk i regi av Thomas Solberg og Øyvind Nilsson.