Du er her: Hjem / Aktuelt / Etikkprosjekt i NKF

Etikkprosjekt i NKF

Betydningen av en kiropraktisk profesjonsetikk under den mer generelle medisinske og helsefaglige etikken er at det ideelle formålet med virksomheten og det ansvaret som påhviler medlemmene, løftes frem av profesjonen selv. Samtidig skapes en unison holdning til hvilke handlinger som er etisk akseptable i kiropraktorpraksis. NKF ønsker å styrke den etiske bevisstgjøringen av landets kiropraktorer gjennom Etikkprosjektet.

– Etiske problemstillinger har i alle år opptatt våre medlemmer og interessen er alltid stor når slike temaer tas opp til diskusjon i våre rekker. Etikk er et hett tema i samfunnet generelt og flere instanser og grupper har i den senere tid satt fokus på dette temaet sier Espen Ohren. 

Det planlagte prosjektet vil bidra til å styrke den enkelte kiropraktors moralske selvforståelse og evne til å ”regulere” holdninger og adferd i egen praksis. Prosjektet tar ikke sikte på å bli en ”etisk fasit”, men vil gi medlemmene støtte til å drøfte etiske spørsmål på en felles arena.  

Organiseringen vil skje gjennom en arbeidsgruppe bestående av leder Espen Ohren fra sentralstyret, Petter Gran fra Etisk Råd og Eli Magnesen, tidligere leder og mangeårig aktivt medlem i Kiropraktorforeningen.

Målet for prosjektet er å løfte etikk som tema blant medlemmene. Samt å skape åpenhet rundt etiske problemstillinger i kiropraktorpraksis.

– For at dette skal skje er det viktig med en prosess der medlemmene blir inkludert i prosjektet og bevisstgjør seg relevante etiske problemstillinger forklarer Ohren.

– Dersom NKF produserer et dokument eller en brosjyre som et ferdig materiale uten en forutgående bevisstgjøring og involvering av medlemmene er det fare for at dette dokumentet kun havner i en skuff uten videre refleksjon sier han videre.

Prosjektet skal bygges opp som en prosess over 2 år. Det viktigste blir ikke det endelige notat eller dokument, men prosessen og veien dit.

– Prosjektet har som hensikt å heve medlemmenes tanker og dialog rundt etiske dilemmaer. Ønsket er at medlemmene skal innta en åpen holdning til diskusjon av etiske problemstillinger på klinikken, under lunsjen og videre i eksterne fora mener Ohren.

Hver måned vil det publiseres ulike etiske temaer til refleksjon og diskusjon på foreningens intranettsider.

– Vi ønsker å skape en arena for diskusjon og meningsutveksling. Temaene som blir lagt ut vil ikke være av den art man kan sette to streker under når diskusjonen er ferdig på intranettet. Sentrale punkter fra diskusjonene vil tas fra forumsidene til regionssamlinger der det skal avholdes et «Etisk hjørne» ved hvert møte. Her vil det igjen kunne debatteres. Det vil bli valgt en ordstyrer under møtene og et referat fra diskusjonen vil sendes Servicekontoret for å kunne samles i en «etisk erfaringsveileder» forteller Ohren.

Sentralstyret og arbeidsgruppen ønsker et stort engasjement rundt debatten og at medlemmene samtaler og diskuterer flittig rundt emnene. Foreningens medlemmer inviteres også til å komme med etiske problemstillinger som kan passe til diskusjon. Disse kan sendes arbeidsgruppens leder Espen Ohren.

– Vi ønsker en god og formålstjenlig debatt som kan være med å styrke kiropraktorenes felles forståelse for kiropraktisk og helsefaglig etikk. Samtidig håper vi at prosjektet kan bidra til å senke terskelen for etiske ytringer hos hver enkelt kiropraktor avslutter Ohren. 

 

Av Joachim Tansemb Andersen, Informasjonsansvarlig NKF

Tønsberg Kiropraktorklinikk AS • Tel 33376333/330 E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Besøksadresse: Kilengaten 18 3117 Tønsberg